Állásajánlatok
Képzési ajánlatok, információk
Pályázatok
Statisztika
Európai uniós programok
GINOP
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
IPA
LEONARDO
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Aktuális
Ifjúsági Garancia ProgramNyomtatás
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program 5.2.1. intézkedésének, az Ifjúsági Garanciának célcsoportját azon 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalokképezik, akik sem iskolarendszerű, sem felnőttképzés keretében nem tanulnak, és nem is dolgoznak. A program első szakaszban elsődlegesen a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált, 25 év alatti fiatalok kapnak segítséget. A foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon  belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani számukra az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

 

·     Foglalkoztatás-bővítő támogatás:

A támogatás – a fentiekben vázolt szabályokkal szemben – olyan egyedi konstrukcióban valósul meg, amely a részvevők későbbi, támogatás nélküli foglalkoztatását leginkább elősegíti, de teljesül az, hogy a nyújtott támogatás a teljes foglalkoztatás időtartama alatt nem haladja meg a foglalkoztatott személy munkabérének és szociális hozzájárulási adójának megjelölt százalékát.

A projektben egyféle konstrukcióban nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás:

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.)

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (természetesen a projekt keretében nyújtható bértámogatás a munkáltató által megfizetett összeg 70%-a lehet, azaz nem számítandó bele például Rehabilitációs kártya, illetve a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény.)

 

·     Bérköltség-támogatás

A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható. A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele az előző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

 

A projektben három konstrukcióban nyújtható bérköltség-támogatás:

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség-támogatás, legfeljebb 90 napra, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatásával. Célja egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által), másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre.

A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele az előző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

 

Alacsony iskolázottságú fiatalok bérköltségének támogatása

Az alábbiak szerinti konstrukcióban nyújtható a támogatás, lehetőleg a maximális támogatási időtartamot célozva:

−         legfeljebb 10 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig

−         legfeljebb 5 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban

 

A nem alacsony iskolázottságú fiatalok bérköltség támogatása

Az alábbiak szerinti konstrukcióban nyújtható a támogatás, lehetőleg a maximális támogatási időtartamot célozva:

−         legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig

−         legfeljebb 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban

 

Ezek a bérköltség támogatások csak de minimis támogatásként nyújthatók!

 

·     Mobilitási támogatások

A munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése, a munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása, valamint a lakhatási támogatás szintén támogatható a projekt keretein belül, a fentebb vázolt feltételeknek megfelelően.

 

A további, részletes tájékoztatás érdekében keresse fel a helyileg illetékes Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségét!

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 7621 Pécs, Király u. 46.
Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu