Állásajánlatok
Képzési ajánlatok, információk
Pályázatok
Statisztika
Európai uniós programok
GINOP
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
IPA
Tanulás és munka
Szakértői akadémia
Egészség és munka
Workflow - Munkaáramlás
LEONARDO
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Aktuális
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési ProgramNyomtatás
A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül végrehajtásra. Magyarország és Horvátország közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” alakította ki a Program intézményi struktúráját.
A magyar-horvát határon átnyúló együttműködés 2002-ben kezdődött, ebben az évben kezdeményezték határ menti helyi szereplők a Magyar - Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap elindítását a magyar nemzeti PHARE program keretében. A Kísérleti Kisprojekt Alap 2003-ban is meghirdetésre került. Mivel úgynevezett INTERREG – PHARE programok voltak, a kisprojekt alapok jellegüknél fogva a non-profit határ menti együttműködéseket tekintették fő céljuknak, valamint azt is, hogy a potenciális pályázói kört felkészítsék a jövőbeni INTERREG támogatási lehetőségekre.  
A magyar-horvát határon átnyúló együttműködés 2002-ben kezdődött, ebben az évben kezdeményezték határ menti helyi szereplők a Magyar - Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap elindítását a magyar nemzeti PHARE program keretében. A Kísérleti Kisprojekt Alap 2003-ban is meghirdetésre került. Mivel úgynevezett INTERREG – PHARE programok voltak, a kisprojekt alapok jellegüknél fogva a non-profit határ menti együttműködéseket tekintették fő céljuknak, valamint azt is, hogy a potenciális pályázói kört felkészítsék a jövőbeni INTERREG támogatási lehetőségekre.  

A Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program 2004-ben készült el szlovén, magyar és horvát partnerségben. A szomszédsági megközelítés meghatározó fejlődést jelentett az Európai Unió külső határ menti együttműködésében, mivel ugyanabban a programban ötvözte a külső és belső uniós pénzügyi forrásokat (CARDS/PHARE Horvátország részére, illetve ERFA az uniós tag Magyarország részére). A horvátországi székhelyű partnerszervezetek számára lényegi előrelépést jelentett, hogy a források immár számukra is nyitva álltak, és saját jogon lehettek pályázók míg a Magyar – Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapok csak együttműködési jellegű projekteket tudtak támogatni, amelyekben csak a magyar oldali partnerszervezetek részesülhettek anyagi támogatásban. 

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Programot az Európai Bizottság 2008. március 13-án hagyta jóvá. A Program keretében összesen 52 433 025 € uniós forrás áll rendelkezésre. A Program széles körű lehetőségeket kínál a potenciális kedvezményezetteknek két prioritás – a „Fenntartható környezet és turizmus” és az „Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés” – keretein belül. 

A Program különböző tevékenységeket finanszíroz, többek között

  - a környezet és a környezeti értékek védelmét szolgáló infrastrukturális

      fejlesztéseket,

  - közös programok, tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák

     kidolgozását

  - kerékpárutak építését és kijelölésé

  - turisztikai látványosságok és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését

  - hátrányos helyzetű emberek munkába integrálását elősegítő intézkedéseket

  - kutatási tevékenységekhez szükséges eszközök és infrastruktúra fejlesztését

  - közös megvalósíthatósági tanulmányok készítését, közös tananyagfejlesztést

    és az oktatási lehetőségek bővítését

  - nyelvi akadályok csökkentését célzó tevékenységeket. 

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 7621 Pécs, Király u. 46.
Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu