Állásajánlatok
Képzési ajánlatok, információk
Pályázatok
Statisztika
Európai uniós programok
GINOP
TÁMOP 1.1.1
TÁMOP 1.1.2
IPA
LEONARDO
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Aktuális
Európai projektmenedzser a szociális gazdaságbanNyomtatás
A LEONARDO Innovációtranszfer 2011. évi pályázati kiírása keretében beadott projekt célkitűzése, hogy a szociális és szolidáris gazdaság a lisszaboni stratégiai célok megvalósításának kulcsszereplőjévé váljon a foglalkoztatás, a gazdasági, szociális, területi és környezeti kohézió területén

A projekt általános célkitűzése, hogy átadja az európai partnereknek az AROBASE Erőforrás Központ „európai projektmenedzser a szociális gazdaságban” képzése terén szerzett tapasztalatát és e tapasztalatot minden partner képzésként beillessze, adaptálja saját jogi, gazdasági és társadalmi környezetébe. Az együttműködési projekt feladata, hogy az egyes partnerek számára (szakképző szervezetek, egyetemek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, a szociális és a szolidáris gazdaság vállalkozásai) a területeikre gyakorolt hatásokra, a szakkompetenciákra és a különböző gyakorlatokra építve lehetővé tegye az egymást kiegészítő tapasztalatok és az emberi erőforrások megosztását, vagyis azt, hogy valódi európai dimenziót kölcsönözzünk a képzési programnak.

Az „európai projektmenedzser a szociális gazdaságban” képzés célcsoportja:

- a szociális és szolidáris gazdaság szervezetei vezetőinek, akik innovatív projektek

fejlesztésén dolgoznak

- olyan fiatal diplomásoknak, akik ebben a szektorban szeretnének szakosodni

- a projektvezetés területén átképzésben részt vevő álláskeresőknek (különös tekintettel az ötven év felettiekre)

- olyan szociális vállalkozóknak, akik meghatározott területeken munkahelyteremtő és szociális kohéziót erősítő tevékenységi projekteken dolgoznak.

 

A projekt időtartama: 2011. október 1. – 2013. szeptember 30.

A projekt partnerei:

- Centre Ressources AROBASE - Franciaország

- La LigueDE L'enseignement de Bourgogne - Franciaország

- Centre de Recherche et d'Intervention pour la Démocratie et l'Autonomie - Franciaország

- Université d’Alméria, - Spanyolország

- Diputacion Provincial de Almeria - Spanyolország

- Gruppo Cooperative CGM - Olaszország

- Gruppo Elefanti Volanti Andropolis – Olaszország

- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar – Magyarország

- Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - Magyarország

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az innovációtranszfer projektben való együttműködés keretében a helyzetfeltárás, a szociális vállalkozások segítése, a gazdaságfejlesztés, valamint a társadalmi kohézió megerősítése céljából az alábbi tevékenységeket végzi el:

 

1. A területi helyzetfeltárás (diagnostic)

- Baranya megye munkaerő-piaci helyzetének felmérése összehasonlítva Magyarország többi térségével

- A hátrányos helyzetű célcsoportok (pl. romák, fogyatékkal élők, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők) feltérképezése, összetételük elemzése, a munkaerő-piaci helyzetük bemutatása, a reintegráció lehetőségeinek elemzése

- Baranya megye gazdasági tevékenységeinek felmérése, a lehetőségek számbavétele, különös tekintettel a szociális és szolidáris gazdaság helyzetére

- A térség potenciálja, fejlesztési lehetőségek

2. A mester-képzéshez kapcsolódó koordinációs és mentorálási munka

- A képzés során Baranya megyébe érkező hallgatók mentorálása, a térség jelenlegi munkaerő-piaci helyzetének és a gazdasági tevékenységeknek, valamint a célcsoportokat fogadó központok a bemutatása a számukra.

- A szociális vállalkozások gazdasági tevékenységének fejlesztése az adott területen, közreműködés a helyi projektek kidolgozásában.

3. A képzést követő koordinációs tevékenység

- Támogatja, hogy a hallgatók a megszerzett képesítéssel alkalmassá váljanak a szociális vállalkozások szakmai fejlesztését és a hátrányos helyzetű célcsoportok beilleszkedését segíteni.

- A képzés lebonyolítása után az értékelés elvégzése. Annak felmérése, hogy a hallgatók milyen kompetenciákat szereztek, hogyan hasznosították a tudást.

- Pozitív értékelést követően a tevékenységek terjesztése Magyarország más térségeiben is.

 

A projekt tevékenységei 2012. évben:

2012. március – Lyon: A francia hallgatók képzése a szociális és szolidáris gazdaság, a szociális szövetkezetek jogi szabályozásáról, gazdasági és munkaerő-piaci szerepéről

2012. május – Almeria: nemzetközi szeminárium

2012.június – Pécs, Szekszárd: a francia hallgatók gyakorlati képzése Magyarországon a fogadó szervezeteknél

2012. október – Pécs: nemzetközi szeminárium

2012. október 18. – Szekszárd: nemzetközi konferencia a szociális szövetkezetekről

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 7621 Pécs, Király u. 46.
Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu